ДЖИРО̀СВАНЕ

ДЖИРО̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от джиросвам и от джиросвам се.

Списък на думите по буква