ДЖОБ

ДЖОБ, джо̀бът, джо̀ба, мн. джо̀бове, след числ. джо̀ба, м. 1. Част от горна дреха (палто, рокля, панталон и др.), обикн. във вид на малка отворена отгоре торбичка, в която се носят дребни неща; джеб. Дядо Моско пое писмото,.., но не го отвори, а го сгъна и го тури в джоба на джилетката си. Й. Йовков, ВАХ, 75. Еньо,.., от време на време сепнато се хващаше за челото, като че се хващаше за джоба да провери стоят ли му парите. Елин Пелин, Съч. III, 100. Бръчков беше доста изкусен в тая игра и спечели няколко пъти наред франковете на Македонски, които той държеше вероятно в джоба си. Ив. Вазов, Съч. VI, 12. Пратеникът от София прибра бавно тефтерчето си, свали внимателно очилата си, положи ги грижливо в калъфчето и ги скри във вътрешния джоб на сакото си. Г. Караславов, ОХ II, 214. През това време бащата на близнаците,.., мушнал ръце в джобовете, крачеше из неочистените още от разрушенията на бомбандировките улици. Б. Болгар, Б, 95. Външен джоб. Заден джоб.

2. Прен Разг. С несъгл. опред. Пари, парични средства, материално благосъстояние. — Но ти знаеш, че държавата ще събере фонд за осигуровките пак от джоба на работниците — каза той, — а надниците няма да мръднат нито с лев по-високо. Д. Димов, Т, 77. Той живее отдавна от случайните подозрителни доходи на комара, от джобовете на другите, от просия и кой знае от какво. Ив. Вазов, Съч. ХI, 90. Касае се за милиарди, които сигурно ще се отразят върху джоба на данъкоплатците. ВН, 1960, бр. 2875, 3.

3. Прен. Мед. Кухината, която се образува при абсцесно огнище или оток. Ясно е.., че няма и не може да има чудотворно средство, което, приложено във венечния джоб, да реши сложния въпрос на лечението. ВН, 1961, бр. 2956, 4.

4. Прен. Техн. Място в подовата настилка, където слоевете са отлепени и при почукване издават тъп звук. Поради паронепроницаемостта на покритието отделящите се водни па̀ри го подкожушват и се образуват джобове. Н. Гудев, ПН, 57-58.

5. Нов. Прозрачна полиетиленова папка с отвор от едната страна, приспособена за захващане в класьор. Фирмата продава кацеларски материали, джобове и класьори.

6. Нов. Малка питка за сандвич, която се разрязва и пълни с месо и зеленчуци. В обедните почивки чиновници похапват на крак израелски джобове, които се пълнят по желание със салати и кюфтенца. Кап., 1998, бр. 48, 34. Правим много видове бял, типов, ръжен хляб, франзели и джобове. НТ, 2000, бр. 79, 4.

Ѓ Джоб сандвич. Нов. Сандвич от разрязана малка питка — джоб с плънка от месо и зеленчуци. Предлагаме закуски, пици, банички, джоб сандвичи с доставка. Нов., 1999, бр. 64, 10.

? Бъркам (бръквам / бръкна) в джоба на някого. Разг. Насила вземам пари от някого за нещо: принуждавам някого да даде пари или заплати за нещо. — Протестирам! — викаше Георги Василев. — Никой няма право да ми бърка в джоба! П. Спасов, ХлХ, 169. Джоб парасъ̀ (харчлък). Простонар. Пари за дребни лични разноски. По пътя и над гроба се изгарят книжни "пари", направени от златна и сребърна хартия. Те трябва да послужат на умрелия, когато премине в другия свят, за джоб парасъ. Ал. Гетман, ВС, 101-102. — Та за какво ти са пари? Имаш всичко — и дрехи , и обуща, и храна ти готви всеки ден майка ти! Ако е за джоб-харчлък — не ти ли стигат тия пет лева, които ти давам всяка седмица? П. Спасов, ХлХ, 329. Джобът ми е пълен. Разг. Разполагам със средства, имам много пари, богат съм. Всички са весели, годината е добра и джобовете им са пълни. Й. Йовков, ВАХ, 36. Дълбок ми е джобът. Разг. Разполагам с много пари; имам големи материални възможности. — Мене ми трябва две-трийсет села в санджака да живеят хубаво,.. За да чуят другите,.., че само при Пазвантоглу раята диша свободно. А това може да бъде само за сметка на съседната рая, не е чак толкова дълбок джобът ми, та да плащам данъка на трейсет села всяка година. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 454. Отивам / отида (влизам / вляза) в джоба (джобовете) на някого. Разг. За нещо, обикн. пари — нося материална облага някому, облагодетелствам материално; обогатявам. Историята на ф-ка "Д. Благоев" не се отличава от историята на другите предприятия в нашата страна. И тя, както и дру‑

гите фабрики, е носила печалби, които са отивали в бездънните джобове на собственика. РД, 1950, бр. 290, 2. От джоба си, плащам (давам). Разг. От собствените си пари (плащам, давам). — Съблякохме света, дигнахме четири стени като Маркови кули да стърчат. Ний сега от джоба си ли да ги плащаме? П. Тодоров, Събр. пр II, 422. Пълня джобовете (джоба) някому. Разг. Давам възможност на някого да печели, да забогатява за моя сметка. — Да отсечем крушата на раздора... Стига пълнихме джобовете на адвокатите, стига поихме кривите свидетели... Кр. Григоров, Н, 127. Пълня джобовете (джоба) си. Разг. Ставам богат, като печеля обикновено от чужд труд. Слагам / сложа в джоба си нещо. Разг. 1. Вземам за себе си, присвоявам незаконно нещо (обикн. пари). — И тъй с методично умение започва следователят — през ноември на 1961 г. сте осребрили повторно един болничен лист и сте сложили парите в джоба си. ВН, 1965, бр. 3872, 2. 2. Спечелвам (обикн. пари). Сам Найден го свърза навремето с Хаджиенова, посредничи за много работи и сложи доста пари в джоба си. В. Геновска, СГ, 250. Слагам / сложа (турям / туря, турвам / турна) в джоба си някого. Разг. Превъзхождам някого по способности, знания, култура или по постижения. Принцът не бе изключително умен — всеки гръцки драгоманин при Портата би го сложил без усилие в джоба си. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 273. Само сме за шпиони! Та от много наблюдения окото ни е набито,.. сетивата ни са изострени и ако е работата до гяволък, всички птици ще турим в джоба си. Й. Радичков, НВ, 110.

— От араб. през тур. cep.

Списък на думите по буква