ДЖО̀БЕН

ДЖО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. 1. Който е предназначен да се носи в джоб (в 1 знач.). Синеокият момък прекоси двора на общината, излезе през голямата врата в страничната улица, даде няколко сигнала с джобното си фенерче и след малко при вратата спря празен камион. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 259. Председателят Раденко носеше със себе си малък джобен бележник — негов неразделен спътник, който винаги му напомняше кое е извършено, кое не е извършено, кога трябва да се извърши и от кого. Б. Обретенов, С, 88. Тя свали куфара, спря се насред пътя и извади малко джобно огледалце. Л. Михайлова, Ж, 65. Джобен часовник. Джобно ножче.

2. Който е част от джоб или допълнение към джоб (в 1 знач.). Джобен разрез. Джобна торба. Джобно капаче. Джобни илици.

3. Обикн. за книга — който е с размери много по-малки от нормалните. Неговата книжка [на д-р Асен Златаров] бе една брошура от 80 странички в джобен формат. М. Кремен, РЯ, 26. Джобен речник.

Джобен <персонален> компютър. Техн. Много малък преносим компютър. Преди време, ако имахте нужда от портативен компютър, единственият избор беше ноутбук или лаптоп.. Сега има още една възможност — джобен компютър, познат още като палмтоп компютър. КГЗВ, 2000, бр. 2, 25. Все по-голямо става търсенето на "умни телефони".. Устройството представлява високотехнологичен хибрид между клетъчен телефон и .. джобен персонален компютър. 24 часа, 2001, бр. 90, 34.

? Джобни пари. Разг. Пари за дребни разноски, главно за лични нужди.

Списък на думите по буква