ДЖОЙНТВЀНЧЪР

ДЖОЙНТВЀНЧЪР м. Иконом. 1. Форма на коопериране на компании от различни страни за експлоатация на предприятие на територията на едната от тях, при което всяка компания получава своята част от продукцията и поема съответния дял от разходите. Има предприятия, в които по идея трябва да развиваме джойнтвенчър и да излизаме с продукция на трети пазари. ДТ, 1998, бр. 192, 7. Сега много се говори за джойнтвенчър. Това е американско понятие.. Ще бъде погрешно то да се тълкува буквално — всичко се определя с договор между страните. Вр, 1990, бр. 134-135, 6. При джойнтвенчъра една от компаниите може да няма капиталово участие, а да участва само с техническа помощ.

2. Предприятие, създадено в резултат на такава форма на коопериране. "Ай Би Ем" участва в джойнтвенчър с японската "Тошиба". Пари, 1991, бр. 72, 3. "Моторола" вече обяви създаването на голямо производствено предприятие — джойнтвенчър с Китай. Кеш, 1996, бр. 19, 29.

— Англ. joint venture ’съвместен’ и venture ’начинание; риск’.

Списък на думите по буква