ДЖО̀ЙСТИК

ДЖО̀ЙСТИК м. Лост за управление на уред, механизъм в посоки нагоре, надолу, наляво и надясно.

— Англ.joy stick.

Списък на думите по буква