ДЖО̀КАМ

ДЖО̀КАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Карам се, не живея добре с някого; джавкам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква