ДЖО̀КАНЕ

ДЖО̀КАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джокам се; каране.

Списък на думите по буква