ДЖОМО̀ЛЕНЕ

ДЖОМО̀ЛЕНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от джомоля.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква