ДЖОНГОЛО̀З

ДЖОНГОЛО̀З м. Диал. 1. Сбърчен, дрипаво облечен обикн. слаб човек; дрипльо (Ст. Младенов, БТР).

2. Пренебр. Обикн. в съчет. със стар, дърт. Развратник; пергиш. Жените се кикотат, момчетата си подмигват, а старите джонголозе не знаят и какво да избълват. Л. Каравелов, Съч. V, 189.

— От тур. congalaz 'стара жена'. — Друга форма: джанголо̀з.

Списък на думите по буква