ДЖО̀НТА

ДЖО̀НТА ж. Спец. Парче гьон, което се употребява като наставка към ток на обувка.

— От ит. giunta 'наставка'. — От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник..., 1971. (Вж. К. Костов, Италиански думи в професионалния говор на българските обущари, БЕ, 1953, 3).

Списък на думите по буква