ДЖО̀НЧИЦА

ДЖО̀НЧИЦА ж. Диал. Умал. от джонка1. Гледай ги [лястовичките] как въркат те неуморно насам нататък, приносят в уста глина и земя и дават форма на работата си, като слагат и изправят всичко, както искат с малките си клюновце (джончици) и крачица! Пч, 1871, кн. 3, 36.

Списък на думите по буква