ДЖУДЖЀНЦЕ

ДЖУДЖЀНЦЕ, мн. ‑а, ср. Умал. от джудже. Три недели се лута из гората, докато намери едно джудженце крушево, една огризка дива.. Това беше дърво озлобено, шипесто, същински таралеж. Н. Хайтов, ШГ, 290.

Списък на думите по буква