ДЖУЗДА̀НЧЕ

ДЖУЗДА̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от джуздан. Балтов му е признателен, че поне той го е оставил на мира.. Още не издумал това, дядо Станчо изважда джузданчето си и захваща да му чете поменик от ходатайства. К. Величков, ПССъч. VIII, 146.

Списък на думите по буква