ДЖУМБУШЛЍЙКА

ДЖУМБУШЛЍЙКА ж. Простонар. Жена джумбушлия (във 2 знач.). — Бабо Трифковице, много си джумбушлийка, ще ни умориш от смях, каза ѝ госпожа Хрусанова. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 22.

— Други форми: джумбишлѝйка, джумбюшлѝйка, джюмбюшлѝйка.

Списък на думите по буква