ДЖУ̀НГЛА

ДЖУ̀НГЛА ж. 1. Непроходими нискостеблени гори с бамбукови и др. тревисти растения в блатистите места на тропика и субтропика, обитавани от хищни зверове и отровни змии. Каучуковите плантации много скоро изчезват зад нас и нашият път навлиза в джунглата. Т. Кюранов, АП, 171. Не се виждаше нищо освен безкрайна джунгла — гигантска маса от кипнала зе‑

ленина, която се издигаше като стена край пътя. П. Вежинов, ДМ, 84. Саурашира е една от най-живописните местности на Индия. Тропическите джунгли се сменят с цветущи полета, напоявани от планинските реки. ВН, 1958, бр. 2025, 4. Той бе прекарал отпуската си в дивите джунгли по горното течение на река Ориноко. К, 1963, кн. 8, 31.

2. Местност с такива гори.

— От инд. през англ. jungle.

Списък на думите по буква