ДЖУНДЖУ̀РИЯ

ДЖУНДЖУ̀РИЯ ж. Разг. Обикн. мн. Малък, незначителен предмет; дреболия. — Е, какво — започна Марков и се зачерви от едвам сдържан гняв. — Басми, тантели, разни там джунджурии, а сега и съдове... Д. Талев, ПК, 776. Всяка дреха, мобил, джунджурия, иглица,.., е един комат, който чуждата експлоатация изтръгва из ръцете на бедния български занаятчия и търговец. Ив. Вазов, Съч. ХI, 187. И вред, дето и да погледнете,.., вред висулки, куки и безчет джунджурии во всевъзможни форми. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 127.

Списък на думите по буква