ДЖУ̀РКАМ

ДЖУ̀РКАМ, ‑аш, несв., прех. Разг. Разбивам на каша варена коприва, боб и под. с джуруляк или с дървена лъжица. Павел гледаше как старецът движи дланите си назад-напред, като че джурка коприва в гърне. Гр. Угаров, ПСЗ, 437. Джуркам боб. джуркам се страд.

— От рум. giurui 'въртя'.

Списък на думите по буква