ДЖУ̀РКАНЕ

ДЖУ̀РКАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от джуркам и от джуркам се. Стрина Цонковица с мъка довършва джуркането на качамака. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 15.

Списък на думите по буква