ДЖУ̀СТРЕНЕ

ДЖУ̀СТРЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джустря и от джустря се.

Списък на думите по буква