ДЖЮМБЮ̀Ш

ДЖЮМБЮ̀Ш м. Простонар. Джумбуш. Миг след това той леко изтича по стълбите нагоре и донесе намерения на полицата портрет. — Ето! Този е!.. Мюдюрът го погледна навъсено. — Не ми е до джюмбюш! — сопна се той. Мен хаирсъзинът ми трябва, какво ми вреш това кадро. Ст. Дичев, ЗС II, 305.

Списък на думите по буква