ДЖЮМБЮШЛЍЯ

ДЖЮМБЮШЛЍЯ ед. неизм., мн. ‑ии, прил. Простонар. Джумбушлия. Мурад гледал нейде по тавана и по едно време се изкикотил: — А бе я кажи нещо джюмбюшлия... Хр. Бръзицов, НЦ, 204.

Списък на думите по буква