ДЗВЀКВАНЕ

ДЗВЀКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дзвеквам; звекване, звънване.

Списък на думите по буква