ДЗВЀРЯ

ДЗВЀРЯ СЕ, ‑иш се, мин. св. дзвѐрих се, несв., непрех. Диал. Зверя се. — Видя ли каква лимузина си има? — дзвери се.. Чарли. Тарас, ТМ, 49.

Списък на думите по буква