ДЗУ̀КА

ДЗУ̀КА ж. 1. Вид тревисто растение с тънко стъбло, което расте по влажни, мочурливи места. Много растения, които бяха цъфнали още преди застудяването,.. не бяха претърпели абсолютно никакви повреди. Между тях може да се споменат:.. дзуки, жълтият гарванов лук. Пр, 1952, кн. 6, 71.

2. Само мн. Бот. Род многогодишни, рядко едногодишни тревисти растения с разположени при основата на стъблото листа, със събрани в съцветия цветове и с добре развито коренище. Jucaclae.

— От лат. iuncus 'тръстика'.

Списък на думите по буква