ДЗУКА̀Ш

ДЗУКА̀Ш м. Диал. Място, обрасло с дзуки.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква