ДЗУ̀МКАНЕ

ДЗУ̀МКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дзумкам; думкане. Щом засвири музиката,..: дядо Павел се събуди.. Застана пред вратата, загледа се натам, откъдето се чуваше дзумкането от циганската музика. Т. Харманджиев, КВ, 407.

Списък на думите по буква