ДЗЪ̀НКАНЕ

ДЗЪ̀НКАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от дзънкам1.

ДЗЪ̀НКАНЕ

ДЗЪ̀НКАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от дзънкам2 и от дзънкам се.

Списък на думите по буква