ДЗЪ̀РКАНЕ

ДЗЪ̀РКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дзъркам; дзънкане.

Списък на думите по буква