ДИ

ДИ-. Първа съставна част на сложни думи със значение дву-, напр.: димолекулен, диморфизъм и др.

— От гр. δι(ς) 'два пъти'.

Списък на думите по буква