ДИАГЕНЀЗА

ДИАГЕНЀЗА, мн. няма, ж. Геол. Геологически процес на превръщане на утайките от дъното на водните басейни в скали.

— От гр. δία 'през' + γενέσις 'раждане'.

Списък на думите по буква