ДИАГЕНЀТЕН

ДИАГЕНЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Геол. Диагенетичен. Диагенетна зона. Диагенетни процеси.

Списък на думите по буква