ДИАГНОЗЍРАНЕ

ДИАГНОЗЍРАНЕ ср. Мед. Отгл. същ. от диагнозирам и от диагнозирам се; диагностика, диагностиране, диагностициране. Разработиха се редица стари и се откриха нови методи за дигнозиране, лекуване и предпазване от хелминтозите. Пр, 1952, кн. 5, 76-77. В института ще се проведе публична защита на дисертация .. на тема: "Електрокардиографски и други клиничини изследвания с оглед диагнозирането на сърдечните аритмии".

Списък на думите по буква