ДИАГНОСТЍРАНЕ

ДИАГНОСТЍРАНЕ ср. Мед. Отгл. същ. от диагностирам и от диагностирам се; диагнозиране, диагностициране, диагностика. За да се разбере значението на това съвременно прилагане на учението за кръвоносните съдове, достатъчно е да посочим един пример — резултатите, постигнати напоследък с изследванията за диагностиране на костните тумори. ВН, 1960, бр. 2786, 4.

Списък на думите по буква