ДИАГНОСТИЦЍРАНЕ

ДИАГНОСТИЦЍРАНЕ ср. Мед. Отгл. същ. от диагностицирам и от диагностицирам се; диагнозиране, диагностиране, диагностика. Съществуват редица реакции, които позволяват диагностицирането на грипа. Пр, 1952, кн. 5, 49. В научните кръжоци работят над 500 студенти. Те самостоятелно или колективно разработват отделни научни проблеми, усвояват нови методики в диагностицирането и лечението на болните. ВН, 1960, бр. 2875, 4.

Списък на думите по буква