ДИАГНОСТЍЧНОКОНСУЛТАТЍВЕН

ДИАГНОСТЍЧНО-КОНСУЛТАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. В съчет.: Диагностично-консултативен център. Мед. Лечебно заведение, в което работят лекари с различни специалности и което разполага с лаборатория и с уреди за ултразвукова диагностика, предназначено за оказване на доболнична медицинска помощ на пациентите. Диагностично-консултативният център "Д‑р И. С. Грийнберг" е частно здравно заведение. Той е лицензиран да извършва специализирана доболнична помощ. НТ, 2000, бр. 150, 9. Прекратен е договорът с диагностично-консултативния център в Ардино. БА, 2000, бр. 14947, 2.

Списък на думите по буква