ДИАГРА̀МА

ДИАГРА̀МА ж. Графично изображение, което с линейни отрязъци или геометрични фигури нагледно показва съотношението между различни величини. Кабинетът на председателя наистина не е разкошен, но е чист и удобен, и най-важното, личи, че се работи в него мъжки — по стените се виждат списъци, диаграми, чертежи. Н. Фурнаджиев, МП, 55. Отпечатването на това съчинение, снабдено с диаграми, статистични таблици и спирали, се оказа невъзможно. Ем. Станев, ИК III, 109. Един ден донесе [агрономът] в кабинета двайсетина .. издания със сложни чертежи и диаграми. О. Василев, Т, 241. В дългите сиви постройки седяха пред писалищните маси инженерите и техниците, .. и търпеливо нанасяха цифри в изпъстрените с диаграми и статистически данни листове. Ив. Мартинов, М, 98. Кръгова диаграма. Линейна диаграма. Секторна диаграма. Спектрална диаграма.

— Гр. διάγραμμα 'рисунка, чертеж'.

Списък на думите по буква