ДИАГРА̀Ф

ДИАГРА̀Ф м. Спец. Уред за преснимане на чертежи.

— От гр. διαγρά5ω 'описвам'. — От Ст. Младенов, Речник на чуждите думи, 1934.

Списък на думите по буква