ДИАЗОСЪЕДИНЀНИЕ

ДИАЗОСЪЕДИНЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Хим. Органично съединение, което се получава от взаимодействие на първични амини с азотиста киселина и се употребява в производството на багрила и лекарства.

Списък на думите по буква