ДИАЛЀКТЕН

ДИАЛЀКТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Езикозн. Който се отнася до диалект. Диалектен атлас. Диалектна група. Диалектна форма. Диалектни различия.

Диалектна дума. Езикозн. Лексикален диалектизъм.

Списък на думите по буква