ДИАЛЕКТЍЧЕСКИ

ДИАЛЕКТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е основан на законите на диалектиката; свойствен на диалектиката. За всеки актьор е ясна същността на езика като обществено явление и най-важно средство на човешкото общуване, ясна е диалектическата връзка между език и мислене. Т, 1954, кн. 5, 26. Диалектически подход.

Диалектическа логика. Филос. Логическо учение на диалектическия материализъм.

Диалектически материализъм. Филос. Философия на марксизма-ленинизма за най-общите закони на движението и развитието на природата, обществото и съзнанието.

ДИАЛЕКТЍЧЕСКИ

ДИАЛЕКТЍЧЕСКИ нареч. Филос. Според законите на диалектиката; на основата на диалектиката. Диалектически противоречиво развиващо се единство от теория и метод.Ние трябва да гледаме на нашето приятелство диалектически. Н. Фурнаджиев, МП, 31.

Списък на думите по буква