ДИАЛЀКТНО

ДИАЛЀКТНО. Нареч. от диалектен. Езикозн. Наред с интонационните разлики всички областни особености по отношение на фонетичните закони на литературния български език оцветяват диалектно речта на говорещия. Т, 1954, кн. 5, 27.

Списък на думите по буква