ДИАЛЕКТОЛО̀ЖКИ

ДИАЛЕКТОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Езикозн. Който се отнася до диалектология (в 1 знач.) и до диалектолог. В академичната книжарница могат да се намерят последните диалектоложки трудове. Тази година диалектоложки групи проучваха диалектите в Северозападна България. Той има двадесетгодишен диалектоложки стаж. Диалектоложки проучвания.

Списък на думите по буква