ДИАЛЀНТА

ДИАЛЀНТА ж. 1. Диафилм. Познати на всички са малките проекционни апаратчета, с помощта на които се наблюдават увеличени картините от различни диаленти: за живота на велики хора, исторически събития, природни явления и др. Физ. VII кл, 118.

2. Филмова лента, която се използва за изготвяне на диафилми и диапозитиви, предназначени за диаскоп. Тук се произвеждат епруветки, хофманови апарати, апарати за газообмен, мулажни диаленти за прожекции на филми и др. ВН, 1953, бр. 295, 2.

Списък на думите по буква