ДИАЛО̀ГОВ

ДИАЛО̀ГОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. В съчет.: Диалогов прозорец. Информ. Елемент на графичния интерфейс, представляващ прозорче, в което са посочени няколко възможности, като потребителят трябва да избере една от тях, за да премине към следваща стъпка на програмата. Когато се налага да комуникирате с дадена програма, на екрана се появява диалогов прозорец. Той ви предлага начин да вземете решение и да избирате от наличните опции. КГЗВ, 2000, бр. 2, 49. AVI [компютърна програма] осигурява работа в графичен режим, система от менюта и диалогови прозорци. Comp, 1996, бр. 35, 11.

Списък на думите по буква