ДИАМА̀Т

ДИАМА̀Т, мн. няма, м. Остар. Разг. 1. Диалектически материализъм. // Диалектическият материализъм като учебен предмет. — Я ми кажи — прекъсна го [студента] Фоката — колко пъти се явява на диамат и как си излъгал професора, та те е пуснал? Ил. Волен, МДС, 170. Ректоратът на Минно-геоложкия институт е обявил конкурс за преподавател по диамат със срок от три месеца.

2. Учебник по този предмет. В книжарниците се намира последното и най-пълно издание на диамата. △ Дадох на Иван моя диамат, за да се подготви за изпита.

Списък на думите по буква