ДИАМЕТРА̀ЛЕН

ДИАМЕТРА̀ЛЕН,-лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Геом. Който се отнася до диаметър. Диаметрална точка. Диаметрално сечение.

2. Прен. В съчет. със същ. противоположност, противоречие и под. При който различието се проявява в най-висока степен, с най-голяма сила. Той е отстъпник от народа, отстъпник в име на начала, към които народното чувство и мисъл стоят в диаметрална противополжност. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 220. И Рембранд, и Тиеполо са все велики майстори от епохата на Барока, но между тях има не само грамадна разлика в художествените концепции, но дори и диаметрални противоречия. Хр. Ковачевски, СК, 30.

Списък на думите по буква