ДИАМЕТРА̀ЛНО

ДИАМЕТРА̀ЛНО нареч. Обикн. в съчет. с прил. противоположен. 1. Геом. На другия край на диаметъра. В момента на противопоставянето Слънцето, Земята и планетата са разположени в пространството почти на една права линия. (Планетата се намира в точка на небесната сфера, диаметрално противоположна на Слънцето). М. Ганева, ГМ (превод), 185.

2. Прен. Изцяло, напълно, коренно. Имаше и застъпници на диаметрално противоположни становища. Ст, 1970, бр. 1268. 2.

Списък на думите по буква