ДИАНЕТИКА

ДИАНЕТИКА, мн. няма, ж. Филос. Концепция за възможността на човека да увеличи духовния си потенциал и да постигне психическо и физическо здраве, основана на приемане теорията за прераждането. Ди-анетиката е създадена от американския писател Л. Рон Харбърд и носи името на негова книга от 50-те години.

— От гр. [TODO greek] ’интелект’ през англ. dianetics.

Списък на думите по буква