ДИАПРОЀКТОР

ДИАПРОЀКТОР м. Спец. Диаскоп. Аудиторията е оборудвана с щрайбпроектор, диапроектор, касетофон и видео.

— От нем. Diaprojektor.

Списък на думите по буква