ДИАПРОЖЕКЦИО̀НЕН

ДИАПРОЖЕКЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. Който е свързан с прожектиране на диапозитиви, който е предназначен за прожектиране на диапозитиви; диапроекционен. Диапрожекционен апарат. Диапрожекционни обективи.

Списък на думите по буква